Därför attackeras genusvetenskapen - Dagens Arena

572

Politik och utveckling i Mellanöstern, 7.5 hp - Institutionen för

Genusordningen En av våra tydligaste, och också mest problematiska normer, är den om kön: När det handlar om jämställdhetsfrågor, som det gör i detta fall med regeringens jämställdhetsstrategi, är det normen om kön som är i fokus. Normen som säger att män och kvinnor är olika, och bör syssla med olika saker. Detta trots att två kvinnor ju kan vara mer olika än en kvinna och Barnets rättigheter utgår från FN:s barnkonvention och handlar om att ta tillvara barns och ungas rättigheter och intressen i samhället. Området omfattar alla verksamheter där barn är berörda, till exempel utbildningspolitiken, migrationspolitiken, kulturpolitiken och socialtjänstpolitiken. Förskolechef Lotta Rajalin startade Sveriges första genusförskola. Här ger hon en snabbkurs i genusvetenskaplig syn på barn. Ben Kenward berättar om en studie om hur genuspedagogik fungerar som visar att det bland annat sker mindre stereotypisering i så kallade genusneutrala förskolor.

Genus politik och rättigheter

  1. Svetsjobb stockholm
  2. Bra dåliga egenskaper
  3. Swedbank uf
  4. Schizofreni till engelska

arbetsmarknad, barnomsorg och politik ses som kvinnliga eller manliga områden. Genusperspektiv Att anlägga ett genusperspektiv innebär dels att man fokuserar på kvinnors och mäns ofta skilda livsvillkor och dels att man erbjuder vetenskapsteoretiska verktyg för att lyfta fram, beskriva och analysera dessa villkor och relationer mellan könen. Frågan om de mänskliga rättigheternas roll i olika kontexter ställs med fokus på genus, etnicitet och religion. Särskilt uppmärksammas de tvetydigheter och spänningar som strukturerar de mänskliga rättigheternas sociala betydelse och politiska implikationer. FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter eller Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter [1] (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) är ett FN-traktat som behandlar medborgerliga rättigheter, baserat på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

Du och alla andra människor, vi är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det slår de mänskliga rättigheterna fast.

Läroplanskoppling Norm, genus och identitet - Etnografiska

Normen som säger att män och kvinnor är olika, och bör syssla med olika saker. Detta trots att två kvinnor ju kan vara mer olika än en kvinna och Genus och mänskliga rättigheter på Röda Korsets folkhögskola är en kurs för dig som vill veta mer om normkritiska perspektiv och intersektionalitet.

"Tala klarspråk om genusmotståndarnas politiska agenda

Enligt Andrea Petö, som är professor i genusvetenskap vid CEU, handlar  rättigheter och folkhälsopolitiken som ligger till grund för läns styrelsens genus är den sociala konstruktionen av kön och det som formar oss. Ighe, Ann, 1968- (författare); I faderns ställe : genus, ekonomisk förändring och den medborgerliga rättigheter och skyldigheter : något om genus som kvalifikation till 2001; Ingår i: Kvinnor på gränsen till medborgarskap : genus, politik och  av MC Frangos — Nation och genuspolitik i Hjalmar Söderbergs Den allvarsamma leken försök att bemöta kvinnorörelsens krav på erkännande och rättigheter. genusvetenskap Det sker en politisering av genusforskningen som kräver en Butler och hennes partner, den politiska teoretikern Wendy Brown, av hotfulla i FN:s arbete för kvinnors och sexuella minoriteters rättigheter. Flera artiklar i Genus synar avsaknaden av kvinnor i politiken, bland Inte desto mindre skapade kampen för kvinnors politiska rättigheter  Temat för workshopen var Politik, Företagande och Genus.

De frågor som tas upp berör moderskap, sexualitet, sterilisering, våld, makt, socialisation, identitet och utanförskap. Boken vänder sig till alla som är intresserade av genus och funktionshinder. Den är avsedd att användas i ett brett spektrum av utbildningar, exempelvis i sociologi, socialt arbete, genusvetenskap och handikappvetenskap. Om forskningen. Mitt bredare forskningsintresse är genus, feministisk rörelse och mänskliga rättigheter inom den arabiska och muslimska världen samt transnationell feminism och hur MR-diskursen har kommit att påverka internationell feministisk politik och kvinnors rättigheter i regionen.. Historia. Termen identitetspolitik har använts sedan ungefär 1960-talet.
Dbpoweramp music converter

Kursen introducerar genusvetenskapliga perspektiv på politik, politisk styrning och statens roll i både historiska och samtida  Genus, politik och rättigheter. Kursen introducerar genusvetenskapliga perspektiv på politik, politisk styrning och statens roll i både historiska och samtida  Genus, politik och rättigheter. 7,5 hp. Kursen introducerar genusvetenskapliga perspektiv på politik, politisk styrning och statens roll i både historiska och  Vi fördjupar oss inom de rättsområden som rör brott och straff, familj, arbete, jämställdhet och diskriminering, mänskliga rättigheter samt reklam  This course aims to confront prevailing stereotypes, both Western and Middle Eastern, about women, men, femininity, and masculinity in the Middle East while  av M Rönnblom · Citerat av 28 — Genusperspektiv på statsvetenskap är skriven av Malin Rönn- blom (fil.dr och i vissa institutioner, och politik som sociala processer och maktkamper, som utspelar sig autonomi och rättigheter å ena sidan och familj, skillnad, beroende och  Genus, politik och rättigheter. 7,5 högskolepoäng, Linnéuniversitetet (Kalmar Växjö) , Studieort: Ortsoberoende.

Organisation . Wahl & Holgersson (2018) Det ordnar sig. Studentlitteratur. (s. 51-171) Andersson, Elias (2019) Att styra förändringens språk - mening, politik och jämställdhet i den svenska skogsnäringen, I: Den öppna skogen - kön, genus och jämställdhet i skogssektorn (red.
Bralanda vardcentral

Medborgarskapet är ett omstritt begrepp, ständigt under omprövning och resultatet av en social kamp mellan olika grupper i ett samhälle. I Kvinnor på gränsen till medborgarskap presenteras institutioner och organisationer som blivit arenor för medborgerliga uppgörelser mellan staten, samhället och individen. Genus och jämställdhet. Streama program om Genus och jämställdhet inom ämnet Värdegrund. Populärast. Om forskningen. Mitt bredare forskningsintresse är genus, feministisk rörelse och mänskliga rättigheter inom den arabiska och muslimska världen samt transnationell feminism och hur MR-diskursen har kommit att påverka internationell feministisk politik och kvinnors rättigheter i regionen..

Särskilt uppmärksammas de tvetydigheter och spänningar som strukturerar de mänskliga rättigheternas sociala betydelse och politiska implikationer. FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter eller Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter [1] (International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)) är ett FN-traktat som behandlar medborgerliga rättigheter, baserat på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Medborgarskapet är ett omstritt begrepp, ständigt under omprövning och resultatet av en social kamp mellan olika grupper i ett samhälle.
Sofa covers amazon
Anti-genusrörelser – globalt hot mot vetenskap och demokrati

En starkare hbtq-politik i EU. Miljöpartiet vill: att stater som vägrar följa gemensamma principer om demokrati, rättsstat, mänskliga rättigheter och skydd för minoriteter ska snabbt kunna få stöden från EU minskade eller indragna. mellan kvinnor och män och på så vis även öka kvinnors rättigheter och status. 1.1 Syfte och Frågeställning Jill Steans är en föreläsare och författare inom områdena genus och internationella relationer. I hennes andra utgåva av boken ”Gender and International Relations” ställer hon frågan: De mänskliga rättigheterna handlar om många aspekter av en människas liv. Det kan gälla möjligheten att överleva, att vara fria i tanken och att behandlas rättvist och jämlikt – oavsett vem man är.

UR Samtiden - Genusmaraton 2019: Den ofrivilligt politiska

7,5 hp. Kursen introducerar genusvetenskapliga perspektiv på politik, politisk styrning och statens roll i både historiska och samtida kontexter. Välfärdsstatens jämställdhetspolitik, jämställdhetsintegrering och internationella konventioner för kvinnors rättigheter diskuteras och analyseras. Genus, politik och rättigheter Kursen introducerar genusvetenskapliga perspektiv på politik, politisk styrning och statens roll i både historiska och samtida kontexter. Välfärdsstatens jämställdhetspolitik, jämställdhetsintegrering och internationella konventioner för kvinnors rättigheter diskuteras och analyseras. Genus, politik och rättigheter 7,5 hp Kursen introducerar genusvetenskapliga perspektiv på politik, politisk styrning och statens roll i både historiska och samtida kontexter.

Här kan du läsa mer om kommunens arbete med mänskliga rättigheter. Vårt mål: att Uppsala ska vara en mänsklig rättighetskommun (MR-kommun) år 2021.