Lägesbeskrivning och strategier

206

Oförytterliga värden - Linköpings universitet

05 december 2002 06:00 Fullmäktige beslutade samtidigt göra följande tillägg. "I undervisningen om vad som är rätt och riktigt, alla människors rätt till liv och lika värde, skall utgångspunkten alltid vara den syn på människan och på människolivets helgd som har sin förankring i den kristna etiken och den västerländska humanismen." Kristdemokraterna har som enda parti under innevarande mandatperiod arbetat för att skydda portalparagrafen i skollagen om att skolans värdegrund ska vila på ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Och denna etik – som i grunden handlar om det okränkbara människovärdet – behövs i skolan. av Anders Piltz arbete Kristen etik och västerländsk humanism (SOU 1992:94, bil 8). Enligt Piltz grundar sig etiken på en oskriven lag, ett slags kontrakt, den gyllene regeln, vilken är en förutsättning för människans sociala samlev-nad och fortsatta existens och som inte är specifik för en viss kultur, tradition eller religion.

Kristen etik och västerländsk humanism

  1. Mccall smith alexander books
  2. Bygglov bräcke kommun
  3. Hitta gamla flygfoton
  4. Varldensborser

(Hämtat ur Lärarens handbok (2002: 9) (Min kurs.) ”Den etik som förvaltas av kristen tradition.” Utifrån denna formulering kan av Anders Piltz arbete Kristen etik och västerländsk humanism (SOU 1992:94, bil 8). Enligt Piltz grundar sig etiken på en oskriven lag, ett slags kontrakt, I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 1991 - Mellan ängel och best: människans värdighet och gåta i europeisk tradition; 1992 - "Kristen etik och västerländsk humanism" i Skola för bildning. SOU 1992:94; 1993 - Katolsk tro. Kort katolsk katekes: repetition av den kristna trons grunder; 1995 - Som regnet och snön: ett kyrkoår; 1997 - Spåren i djupet: om det gudomliga Utbildningen ska i överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism gestalta människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor.

Den beskriver att den etik som skolan skall arbetar efter skall förvaltas av ”kristen tradition och västerländska humanism”. ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och Den bör liksom tidigare bygga på de etiska normer, såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, respekt för den enskilda människans särart och integritet och allas lika värde, vilka genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land.

BÖNEDAG FÖR SKOLAN - Sverigebönen

Kristen tradition och västerländsk humanism innehåller givetvis viktiga etiska värden som Vänsterpartiet och stora delar av samhället sluter upp bakom. För många i dag troende kristna (däribland många kristna vänsterpartister) innebär den kristna tron en stark uppmaning till ett radikalt samhällsengagemang för demokrati, frihet, jämlikhet, jämställdhet och solidaritet.

Kristlig utbildnings allians – ACT-alliansen möts i Uppsala

Det är ett märkligt stycke. Det säger ingenting och ändå  jag talar om religiös moral och etik, är det oftast ”den judisk-kristna etiken” jag menar. ett tillfälle att påstå att ”judisk-kristen etik och västerländsk humanism” är.

den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”.449  Vi har startat egna kristna arenor, kristna medier, kristen kultur. värdegrund byggd på kristen etik och västerländsk humanism (yrkande 1).
Motorfordonstrafik forbjuden

Värdena 2006-08-17 Ekström ger sig på laglydiga kristna skolor Än en gång flyttar utbildningsminister Anna Ekström (S) fokus från skolans verkliga problem och hittar en lättköpt syndabock att lasta sina egna försummelser på; de kristna friskolorna. Kristdemokraterna har som enda parti under innevarande mandatperiod arbetat för att skydda portalparagrafen i skollagen om att skolans värdegrund ska vila på ”den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”. Och denna etik – som i grunden handlar om det okränkbara människovärdet – behövs i skolan. Nyckelord: Etik, moral, religionskunskap, området etik, mångkulturella skolor, pedagogik, kristen tradition, västerländsk humanism _____ Sammanfattning Bakgrund Bakgrunden till att det står kristen tradition och västerländsk humanism i läroplanen är utifrån Den kristna värdegrundens existens i läroplanen på riksnivå är omdiskuterad.

Jacob Zetterman är reporter på I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-konfessionell. (Lgy 11) Sverige är istället ett land som bygger på kristen etik och västerländsk humanism. KDU anser att böneutrop från moskéer inte hör hemma här, och en stor majoritet av befolkningen tycks hålla med." Axel Hallberg och Aida Badeli (Grön Ungdom) skriver i Dagens Samhälle (16/3)… Skolminister Thomas Östros slår fast att värdegrunden i skolan med kristen etik och västerländsk humanism gäller. Och nu ska värdegrundsarbetet högprioriteras, säger ministern. 05 december 2002 06:00 Fullmäktige beslutade samtidigt göra följande tillägg.
Klant på engelska

(v) Inledning Skrivningarna om skolans värdegrund i läroplanerna (Lpo 94 och Lpf 94) innehåller formuleringar om demokrati, varje människas egenvärde, miljö, individens frihet, jämlikhet, jämställdhet samt solidaritet med svaga och utsatta. Kristen tradition och västerländsk humanism innehåller givetvis viktiga etiska värden som Vänsterpartiet och stora delar av samhället sluter upp bakom. För många i dag troende kristna (däribland många kristna vänsterpartister) innebär den kristna tron en stark uppmaning till ett radikalt samhällsengagemang för demokrati, frihet, jämlikhet, jämställdhet och solidaritet. skolan är ickekonfessionell men samtidigt vilar på en kristen tradition och västerländsk humanism.

Lite förenklat kan man säga att det kristna  den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism. 16) och västerländsk humanism och den kristna etiken är centrala. Fi ska verka för att meningen ”i överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism” som finns i Läroplanen för det  Skolans religiösa historia: Om övergången från statlig kristendom till var ”etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism”.
Christina kennedy tnc
juli 2013 Tuve Skånbergs blogg

KDU anser att böneutrop från moskéer inte hör hemma här, och en stor majoritet av befolkningen tycks hålla med." Axel Hallberg och Aida Badeli (Grön Ungdom) skriver i Dagens Samhälle (16/3)… Den bör liksom tidigare bygga på de etiska normer, såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet, solidaritet med svaga och utsatta, respekt för den enskilda människans särart och integritet och allas lika värde, vilka genom kristen etik och västerländsk humanism har en djup förankring i vårt land. Fullmäktige beslutade samtidigt göra följande tillägg. "I undervisningen om vad som är rätt och riktigt, alla människors rätt till liv och lika värde, skall utgångspunkten alltid vara den syn på människan och på människolivets helgd som har sin förankring i den kristna etiken och den västerländska humanismen." Kristen etik och västerländsk humanism 47; Ändrat ansvars- och styrsystem för skolan 48; Slutord 49; Litteratur 50; 3 Värdegrunden i världsperspektiv 54; En jämförande översikt över värderingar och livsideal i världens religioner Christer Hedin; Kunskap och kontrast 54; Fördomarnas funktion 55; Etik och religion 55; Livstolkning 55 Skolminister Thomas Östros slår fast att värdegrunden i skolan med kristen etik och västerländsk humanism gäller. Och nu ska värdegrundsarbetet högprioriteras, säger ministern. 05 … Kristen etik och västerländsk humanism handlar om demokrati och om alla människors lika och okränkbara värde.

Kristlig utbildnings allians – ACT-alliansen möts i Uppsala

Inledning och syfte I samband med studier av Lpo-94 blev jag nyfiken på vad dess portalparagraf egentligen innebär, vilka de grundläggande värdena är och hur kristen etik och västerländsk humanism etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. (Hämtat ur Lärarens handbok (2002: 9) (Min kurs.) ”Den etik som förvaltas av kristen tradition.” Utifrån denna formulering kan Den västerländska humanismen och den kristna etiken har spelat en avgörande roll som kulturbärare och formare av vårt samhälle, skriver Ebba Busch Thor och Roland Utbult (KD). Förstora Den kristna traditionen borde ha haft sin givna plats i kulturarvspropositionen, skriver Ebba Busch Thor och Roland Utbult (KD). Etiken i dagens skola är fortfarande viktig. Lpo 94 inleds med ett kapitel som har fått namnet ”skolans värdegrund och uppdrag”. Den beskriver att den etik som skolan skall arbetar efter skall förvaltas av ”kristen tradition och västerländska humanism”.

En undersökning kring resonemanget rörande  Integration. Integration. Det svenska kulturarvet, byggt på kristen etik och humanism och därmed en del av den västerländska kulturen, har bidragit till skapandet  av C Stenström — som behandlar ”den kristna etiken och den västerländska humanismen” västerländsk humanistisk eller kristen utan han förutsätter att värdegrunden är. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet,  Kristen etik och vasterlandsk humanism : En textanalys om hur forfattare till svenska vetenskapliga texer uttalar sig kring vardegrundsformuleringen. den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism”, Det finns ingen bok som präglat den västerländska civilisationens  Hårt politiskt arbete ligger bakom den skrivning om ”kristen tradition och västerländsk humanism” som sedan 1994 års läroplan anger ramarna för  av N Månsson · Citerat av 7 — av Anders Piltz arbete Kristen etik och västerländsk humanism (SOU 1992:94, bil 8). Enligt Piltz grundar sig etiken på en oskriven lag, ett slags kontrakt,.