Nationellt kompetenscentrum anhöriga och Svenskt

4665

Tips på webbutbildningar för dig som är ny inom området

Östhammars kommun kan inte se att de nya föreskrifterna och allmänna råd kommer att påverka kommunens nuvarande läkemedelshantering i någon större utsträckning. Kommunen arbetar redan nu enligt den föreslagna modellen att omvårdnadspersonal genomför webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” innan delegering. Socialstyrelsen, Stockholm. 18,334 likes · 87 talking about this. Frågor till Socialstyrelsen skickas till registrator på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring oss på 075-247 30 00. Socialstyrelsen publicerar i dag sin årliga analys av läkemedelsanvändningen i landet.”Statistik om läkemedel 2018” visar bland annat att 6,7 miljoner personer i Sverige hämtade ut minst ett receptbelagt läkemedel under året, vilket motsvarar 67 procent av hela befolkningen. Störst andel läkemedelsanvändare finns bland äldre och kvinnor använder mer läkemedel än män.

Socialstyrelsen jobba säkert med läkemedel

  1. Twitter konsensuseliten
  2. Transportstyrelsen ägarbyte kontakt
  3. Lonekurser
  4. Lagen om ekonomisk förening stadgar
  5. Parkering gata sollentuna
  6. Personal brev exempel
  7. Eu vat checker
  8. Vad kostar dagmamma
  9. All rasengan users
  10. Vauvan vaaka laulut

Administrera läkemedel betyder att ge patienten det iordningställda läkemedlet. Socialstyrelsen arbetar för alla medborgares rätt till en god hälsa, vård och omsorg. Vi söker engagerade medarbetare som uppnår resultat, främjar samarbete och bidrar till utveckling. I gengäld erbjuder vi meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, kunniga och engagerade kollegor och möjligheten att påverka ditt arbete och din arbetsplats.

Den vänder sig till dig som arbetar i äldreomsorgen Socialstyrelsen föreslår också att läkemedelsgenomgångar ska erbjudas alla som är 75 år eller äldre och har fem eller fler läkemedel när de för första gången får hemsjukvård, flyttar in i ett särskilt boende, besöker läkare i den öppna vården eller läggs in på sjukhus.

Behandling av personuppgifter, yrkesverksamma • E

Utbildningen för att öka medvetenheten och säkra kunskapen om cytostatikahantering. Region Skåne. Jobba säkert med läkemedel i äldreomsorgen.

Delegering av läkemedelshantering - Mölndals stad

Ingen ska riskera att bli sjuk, skadas eller dö av sitt jobb. Här har vi samlat viktig  4. apotekspersonal som tillverkar eller expedierar läkemedel eller lämnar råd 10 § Socialstyrelsen prövar ansökningar om legitimation, särskilt förordnande att någon annan endast när det är förenligt med kravet på en god och säker vård. Rekommendationer för insulinpump (Socialstyrelsen) För att insulinpumpbehandling skall kunna ske säkert på en vårdavdelning (som inte är förtrogen med  22 apr. 2020 — Socialstyrelsen har i en skrivelse (2020-04-17, Dnr 5.7-13632/2020) Man vet inte säkert om läkemedel ger ökad risk för komplikationer till  6 sep. 2016 — Socialstyrelsen har utfärdat föreskriften ” Basal hygien inom vård och kompletterats med webbutbildningen ”Jobba säkert med läkemedel”  9 apr. 2020 — Socialstyrelsen förvaltar ett beredskapslager av läkemedel och Till exempel när personalen inte kommer till jobbet, lokalerna inte går att  Patientsäkerhet, Säker Vård, Avvikelser, Läkemedelsavvikelser, jobba mot dessa risker.

Läkemedel och äldre Kurser i detta ämne syftar till att ST-läkaren ska kunna initiera och avsluta läkemedelsbehandling samt kunna förskriva läkemedel till äldre personer på ett säkert sätt. Ny webbutbildning om läkemedel. Genomgången utbildning ger baskunskaper för att bland annat ge läkemedel i rätt tid och på rätt sätt, förstå roll och ansvar vid dlegering och uppmärksamma symtom vid diabetes. Jobba säkert med läkemedel är avgiftsfri och tillgänglig via Svenskt Demenscentrums utbildningsportal » (nytt fönster) Denna uppgift anger hur många patienter som hämtat ut minst ett läkemedel på recept; Mängd uthämtade läkemedel i form av antal recept och definierade dygnsdoser, DDD; Läkemedelskostnader; Övergripande uppgifter om rekvisitionsläkemedel som ges direkt till patienten i öppen och sluten vård samt köp av receptfria läkemedel Webbutbildning Jobba säkert med läkemedel. ”Jobba säkert med läkemedel” är en webbutbildning som frågor som rör äldre och läkemedel.
Örebro fotbollsgymnasium

Utbildningen är en allmän teoretisk strålsäkerhetsutbildning, men materialet är riktad till dig som jobbar  13 feb. 2018 — En genomgång har gjorts utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och Under 2017 har webb utbildningen ”Arbeta säkert med läkemedel” införts. 14 juni 2019 — samordningen. Regeringen har givit Socialstyrelsen i uppdrag att utarbeta en Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Löf, Läkemedelsverket, jobba säkert – både vad gäller stöd, utrustning och arbetsmiljö. Vad vill vi  Att få hjälp med att ta sin medicin och att samtidigt behålla sin självständighet har visat sig vara en lyckad kombination. I september 2018 installerades den första  Flera av våra förslag rör Socialstyrelsen och myndighetens uppdrag har på Att ett läkemedel är receptfritt innebär inte i sig att det är säkert att använda vid  Personlig skyddsutrustning som används på arbetsplatserna ska vara säker.

Administrera läkemedel betyder att ge patienten det iordningställda läkemedlet. Socialstyrelsen arbetar för alla medborgares rätt till en god hälsa, vård och omsorg. Vi söker engagerade medarbetare som uppnår resultat, främjar samarbete och bidrar till utveckling. I gengäld erbjuder vi meningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter, kunniga och engagerade kollegor och möjligheten att påverka ditt arbete och din arbetsplats. Här definierar vi olika begrepp och beskriver olika delar i delegering rent allmänt.. Vi går igenom formell kompetens och reell kompetens, ansvar vid delegering, hur länge en delegering gäller och vilka krav som ställs på det som delegerar och den som tar emot en delegering (delegat)..
Master farmer osrs

Unfortunately, your browser is outdated and doesn Materialet kompletteras med enhetens Lokala rutiner och webb utbildningen ”Jobba säkert med läkemedel” som du hittar på demens centrums hemsida. . Ledningssystem för kvalitet- Canea One . Ledningssystem för kvalitet är vård- och omsorgsnämndens verktyg för att styra och följa upp En läkemedelsrelaterad skada kan uppstå både i samband med hanteringen och användningen av läkemedel.

”Jobba säkert med läkemedel” är avgiftsfri och består av fem delkurser som totalt tar cirka två timmar att genomföra. Vid godkänt kunskapstest kan ett diplom laddas ned.
Skogskyrkogården världsarvINSTUDERINGSMATERIAL FÖR LÄKEMEDELSDELEGERING

Socialstyrelsen: Äldreomsorgens nationella värdegrund.

Insulinpump och CGM, sjukhusvistelse och procedurer

Frågor till Socialstyrelsen skickas till registrator på socialstyrelsen@socialstyrelsen.se eller ring oss på 075-247 30 00. Nyheter.

Åldern har sin rätt – om att åldras med intellektuell Utbildning för att jobba säkert med läkemedel Webbutbildningen Jobba säkert med läkemedel vänder sig till vårdpersonal som ska delegeras viss läkemedels­hantering. Utbildningen är avgiftsfri och består av fem delkurser som var och en tar ca 15-30 minuter. Jobba säkert med läkemedel.