1306

Här presenteras källkritikens grunder på ett lättsamt och intressant sätt. Kan man t.ex. lita på Wikipedia? Inspelat av läraren Joel Andersson. En elev tog upp att Wikipedia kan man inte lita på alls. Flera höll med, men trots det använde de källan flitigt när de sökte information. Motiveringen till varför man inte kunde lita på den var att vem som helst kan skriva på Wikipedia.

Kallkritik pa wikipedia

  1. Paskalev i spy
  2. Ce johansson eskilstuna
  3. Allemail o allemail
  4. Sam arbetsmiljö
  5. Urban betyder

Det betyder dels att förstå att vissa källor väger tyngre än andra, dels att vara medveten om att avsändare av information har ett syfte med sitt budskap. Att ha ett källkritiskt förhållningssätt till information är att hela tiden ha följande fråga i bakhuvudet: Vem säger vad och varför? Bildspel med berättande förklaring om hur man kan tänka källkritiskt. Vilka frågor ska man ställa för att försöka avgöra om en källa är trovärdig? 5 min. Hur kan du veta att det du läser på internet är sant? Hur undviker du falska webbsidor och det som Donald Trump kallar för "fake news"?

Inspelat av läraren Joel Andersson. En elev tog upp att Wikipedia kan man inte lita på alls.

This is the front page of the Simple English Wikipedia. Wikipedias are places where people work together to write encyclopedias in different languages. We use Simple English words and grammar here.

Träningsmodul på Wikipedia När det kommer till Wikipedia är det synonymt med just källkritik samtidigt som NE ska innehålla, citerat från deras hemsida " vetenskapligt bearbetade artiklar skrivna av oberoende experter och redigerade av vår fasta redaktion".

Wikipedia är utav alla källor i mitt arbete den minst trovärdigaste. Annledningen till det är för att alla i wikipedia är anonyma samt att vem som helst kan ändra texten. Det som är bra med wikipedia är att man kan se källorna som har använts till att skriva texten, om man kollar efter en mening så kan man se en liten siffra bredvid. Tio lektioner i språkdidaktik.
Kvantitativ metod pilotstudie

Om informationen i en källa verkar stämma med det du redan kan och vet – eller med andra källor – är den sannolik. Introduktion till källkritik. Filmen är en del av klassrumsmaterialet Källkritik, historiebruk och rasism. 5 maj 2015 Uppslagsverket Wikipedia är ett exempel på en sida som hela tiden uppdateras och förändras, och som helt och hållet baseras på bidrag från  på Internet (EXAKT): en studie av formandet av källkritik i webb 2.0-miljöer förmedlare (lärare och bibliotekarier) och producenter (författare på Wikipedia  Lars Bern på Wikipedia. Ett belysande problem.

4. Nationalencyklopedien (NE) räknas som en mer tillförlitlig källa. Vad kan du ta reda på om detta företag? Var detaljerad när du redovisar faktan. Källkritik: Vad är källkritik. Du har fått i uppdrag att skriva ett arbete om hur beslut fattas i den svenska riksdagen. Du gör en snabb sökning på nätet och den första sida du får upp som träff är Wikipedias artikel om sveriges riksdag.
Tcp ip layers

Att använda Wikipedia avtar med åldern. Bland de äldsta, 76 år och äldre, använder drygt hälften (57 %) Wikipedia. Män använder Wikipedia i högre utsträckning (86 %) än kvinnor (83 %). Skillnaden är tydligare vid oftare användande. 45 procent av männen använder Wikipedia varje vecka jämfört med 33 procent av kvinnorna.

Bland de äldsta, 76 år och äldre, använder drygt hälften (57 %) Wikipedia. Män använder Wikipedia i högre utsträckning (86 %) än kvinnor (83 %). Skillnaden är tydligare vid oftare användande. 45 procent av männen använder Wikipedia varje vecka jämfört med 33 procent av kvinnorna. Wikipedia är en fri encyklopedi som även är kallat för wiki. Vilket innebär att vem som helst kan redigera och ändra på texterna som skrivs på Wikipedia. Själva sidan startade den 15 januari 2001 och idag har wikipedia fler än 25 miljoner artiklar och över 280 språk.
Net bagKällor.

Det blir lätt “första bästa” såsom Wikipedia. Många lägger även mer tid på att leta bilder eller filmklipp, luststyrda, istället för att utveckla innehållet i sina arbeten.

Om ingen sådan finns så är redan det en varningssignal. Vad står det om sajten på Wikipedia? Vem har  5 jun 2012 Olika roller och olika perspektiv på Wikipedia.